MENÚ

Rebuig rotund a la contractació a Atenció Primària i continuada de metges sense homologació Destacado

Valora este artículo
(0 votos)

Rebuig rotund a la contractació a Atenció Primària i continuada de metges sense homologació, sense formació especialitzada o d'altres especialitats

La manca de professionals mèdics és un problema que es repeteix any rere any i que, evidentment, té difícil solució perquè en ell incideixen diferents situacions i és d'una complexitat manifesta. No és un problema que es resolgui "fent més metges". Podem considerar que aquesta manca de professionals sempre es produirà en certes circumstàncies i moments. Tot i això, no es planifica ni es regula, per la qual cosa la seva gestió és tremendament difícil.

La situació actual de dèficit de metges per cobrir un nombre desconegut de places d'algunes especialitats i, especialment, a l'atenció continuada i substitucions a Atenció Primària (AP), no és nova i es repeteix any rere any. Però sí que ens sorprenen les solucions que algunes gerències assumeixen per esmenar-les. Aquestes mesures passen des de la contractació de metges extracomunitaris sense titulació homologada a l'intent de contractació de graduats en Medicina sense formació especialitzada o de postgrau i, fins i tot, a la disposició a contractar metges especialistes en qualsevol altra especialitat perquè treballin en AP. Moltes d'aquestes decisions (si no totes) poden qualificar-se d'imprudències com a mínim (temeràries de vegades) y de contractació a metges incomplint la legalitat vigent.

Creiem i som defensors que l'homologació de títols de medicina extracomunitaris ha de garantir un nivell acadèmic equiparable a l'exigit a la Comunitat Econòmica Europea, que no generi greuges comparatius amb els metges i estudiants de Medicina del nostre país.

Com a part de la solució al problema de la relativa manca de professionals en alguns serveis públics de salut no es pot obviar una peça fonamental: millorar les condicions salarials i de precarietat laboral dels metges espanyols i facilitar la seva permanència en el mercat laboral amb mesures diverses i imaginatives que anirien des d'augmentar l'estabilitat a la feina a l'abolició de l'exclusivitat al Sistema Nacional de Salut (SNS), entre d’altres.

La nostra obligació com a societat científica és vetllar pel compliment de la Llei, amb l'objectiu últim de mantenir la seguretat dels pacients, garantint la qualitat de l'assistència sanitària que reben. El principi bàsic perquè això sigui així és l'exigència a totes les autoritats sanitàries del nostre país, nacionals i autonòmiques, de respectar la legalitat vigent en matèria d'homologació de títols i posar fi a la contractació irregular de metges extracomunitaris sense la preceptiva homologació dels seus títols d'especialista que garanteixi la qualitat de la seva formació i la igualtat formativa i de capacitació amb els metges de la Comunitat Econòmica Europea.

I seguint en l'àmbit de la legalitat, el compliment de la qual hauria de ser òbviament exigible pel bé de pacients i ciutadans, no és tolerable la contractació d'especialistes d'una especialitat per cobrir-ne una altra. Ni metges de família poden cobrir substitucions d’anatomopatòlegs, cardiòlegs, anestesistes, oftalmòlegs, etc., ni per descomptat al revés. Només el proposar-ho,

treu a la superfície el menyspreu a l'especialitat que aporta el major nombre de professionals al nostre país, i el fet d’executar l'oferta ha de tenir conseqüències per incompliment manifest del marc legal actual. A més a més, en el terreny pràctic, seria difícil resoldre incongruències com la necessitat de supervisió dels residents (de primer any) en la seva activitat professional i que al mateix temps es permetés una independència total en aquell que encara ni ha arribat a ser resident, és a dir, el recent graduat en Medicina, fet que acabaria qüestionant el sistema de formació d'especialista.

Davant la situació abans descrita, des de la SEMG instem a que s'adoptin les mesures que la llei disposa per actuar davant les situacions que es trobin al marge del que determina la legislació i que, sota el nostre punt de vista, com a mínim incompleixen els criteris deontològics que marquen l'exercici de la professió mèdica entrant en un exercici clarament il·legal de la mateixa.

De la mateixa forma, exigim el respecte a una especialitat tan consolidada com la Medicina de Família i oferim la nostra col·laboració per abordar de manera reflexiva la situació de base i el nostre suport en l'adopció de mesures que aportin millores per a la ciutadania i els professionals, les quals han de recolzar-se en una assistència de qualitat com la que avala el prestigi del SNS i l'especialitat de Medicina Familiar i Comunitària (MFiC).

Comissió Permanent SEMG Catalunya                                  Comissió Permanent SEMG nacional

 

 Madrid, 24 de juliol de 2018

Visto 7562 veces Modificado por última vez en Sábado, 28 Julio 2018 14:56
ORTIZ SANCHEZ FRANCISCO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Sitio Web: ithemeslab.com